Regulamin Sklepu Internetowego Limpopo.pl

 

Sklep internetowy Limpopo.pl, działający pod adresem www.limpopo.pl, prowadzony jest przez:

Kolorowe Limpopo Tatiana Wiszniewska

z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 50/98, 85-088 Bydgoszcz,

NIP: 9532265778, REGON: 341471037.

 

Słownik:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.limpopo.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

Towar - produkty dostępne w sklepie, rękodzieła artystyczne, będące dziełami autorskimi.

Produkt Spersonalizowany -  produkt dostępny w Sklepie, będący indywidualnym dziełem autorskim, wykonywany na specjalne zamówienie Klienta polegający na wykonaniu produktu o istotnych cechach wskazanych przez Klienta.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sklepu;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on- Line;

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.limpopo.pl.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.limpopo.pl. lub pocztą elektroniczną poprzez wysłanie zamówienia na adres limpopo@limpopo.pl

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Sklepie Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Kupujący składa zamówienie na dany Towar na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.

Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy.

Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

W zamówieniu Klient dokonuje:

- wyboru zamawianych towarów, które powinno zawierać:

- nazwę produktu/ów, zaś w przypadku zamówienia produktu Spersonalizowanego - szczegółową informację dotyczącą cech fizycznych: rodzaj aplikacji, kolor tła, imię lub imię i  nazwisko dziecka. W przypadku zamówienia produktu imiennego konieczne  jest podanie w jakiej formie ma być umieszczone: delikatny haft ręczny lub  naszyte jako aplikacja.

- imię i nazwisko Klienta,

- adres do doręczenia, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj,

- ewentualnie inne dane niezbędne do wystawienia rachunku,

- oznaczenia sposobu dostawy,

- wyboru sposobu płatności,

- wskazania numeru telefonu kontaktowego (dla kuriera).

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania wpłaty pocztą elektroniczną na adres: t.ziemkowska@gmail.com (dotyczy płatności PayPal)

W przypadku płatności kartą kredytową realizacja rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

Realizacja zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że  towar lub materiały niezbędne do jego wykonania są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności towarów lub materiałów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa lub zmieniona realizacja albo anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru i materiałów w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych poprzez zakup innych towarów w Sklepie.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tę formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta rachunek.

Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów oddają ich wygląd, jednak z powodów niezależnych od Sklepu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

W przypadku zlecenia zaprojektowania i wykonania Produktu Spersonalizowanego w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zlecenia.

 

 Zmiany w zamówieniach

Zmiany w zamówieniu Klient może dokonać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Nie dotyczy to jednak zamówień Produktów Spersonalizowanych.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem limpopo@limpopo.pl lub telefonicznie: 662 547 828 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczy zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail, z którego nadeszło zlecenie zakupu.

 

Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

Czas realizacji zamówienia

Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i liczy się od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia nadania towaru do Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki polecone priorytetowe) bądź Firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

Wszystkie koszty związane z wysyłką pokrywa Klient

Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

- Sposoby i czas dostawy w Polsce:  firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 - 2 dni robocze; Poczta Polska (przesyłka polecona priorytetowa) 1 – 3 dni.

- Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej: Poczta Polska: przewidywany czas dostawy 5 -7 dni roboczych.

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- przelew:

Kwota zamówienia zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu. Przelewy prosmy kierować na konto:

ING Bank Śląski

Nr konta: 92 1050 1054 1000 0097 0448 5698

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz nr zamówienia.

- płatność kartą kredytową

- płatność za pośrednictwem PayPal

płatność należy kierować na adres: t.ziemkowska@gmail.com

- płatność za pośrednictwem PayU.pl:

System Payu.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem

kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności online

W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wykonane z najwyższą starannością, pozbawione są wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- wad fizycznych,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

- niezgodności towaru otrzymanego z towarem zawartym w zamówieniu,

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres sklepu:

Tatiana Ziemkowska, ul. M. Skłodowskiej - Curie 50/98, 85-088 Bydgoszcz

Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub rachunek oraz opis wady. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru lub materiału), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, jak również zastrzeżenia co do produktów wykonanych na specjalne zamówienie, a także spersonalizowanych (imię, nazwisko, imię i nazwisko)

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową

 

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.

Powyższe postanowienia nie dotyczą produktów spersonalizowanych lub wykonywanych na specjalne zamówienie, które są świadczeniem o właściwościach określonych przez Konsumenta w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 Ustawy, o której mowa w poprzednim akapicie.

Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru podlega zwrotowi (najtańsza dostępna forma dostawy).

 

Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawę z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostępu do nich przez osoby trzecie.

 

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłkę paragonu lub rachunku.

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzone przez produkt niebezpieczny.

Zarówno produkt spersonalizowany, jak i każdy inny dostępny w Sklepie stanowi dzieło autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm). Wyłącznym dysponentem majątkowych i osobistych praw autorskich do towarów jest Limpopo Tatiana Ziemkowska. Jakiekolwiek naruszanie tych praw, takie jak kopiowanie, powielanie, publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie bez zgody Autora stanowi naruszenie prawa autorskiego i będzie egzekwowane w drodze przewidzianej prawem.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2014 r.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na stronie www.limpopo.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Najchętniej kupowane

 • Szara torebeczka z księżniczką
 • Zestaw: mała torebka i portfelik (sowa)
 • NIebieski zestaw: torba z sową i portfelik
 • Worek imienny z wozem strażackim
 • Zestaw: plecak i portfelik
 • Plecak imienny z wozem strażackim
 • Szary worek plecak imienny z sową
 • Plecak dla dziewczynki - z sową
 • Szary worek imienny z kotkiem
 • Szara torba z sową
 • Różowy worek z księżniczką
 • Imienny worek plecak z koparką
 • Granatowy, imienny worek z pociągiem
 • Szary, imienny worek z traktorkiem
 • Szary zestaw torba i portfelik - sowa
 • Plecak dla przedszkolaka - z ciuchcią
 • Fioletowy zestaw: torebka + portfelik (kotki)
 • Szary zestaw: torebka + portfelik (kotki)
 • Fioletowy zestaw: torebka + portfelik (ptaszki)
 • Szary zestaw: torebka + portfelik (ptaszki)
 • Plecak z autkiem
 • Szary, imienny worek z pociągiem
 • Plecak imienny z kotkiem
 • Plecak imienny z koparką
 • Torebka dla dziewczynki - z kotkiem
 • Plecak dla chłopca - z rakietą
 • Plecak dla chłopca - z traktorem (granatowy)
 • Plecak dla chłopca - z traktorem (szary)
 • Plecak z motylem i imieniem dziecka
 • Plecak imienny dla dziewczynki - z ważką